مارس 29, 2020

مشکلات گردشگری سلامت در ایران

مشکلات گردشگری سلامت در ایران چالش های گردشگری سلامت در ایران نقطه قوت رقبای جهانی ایران در صنعت گردشگری سلامت نسبت به ایران چیست؟   نقطه […]
مارس 29, 2020

گردشگری سلامت پس از کورونا

آیا بیماران پس از عبور از بحران کرونا به مقاصد گردشگری شما برای درمان  سفر میکنند؟ ویروس COVID-19به طور مستقیم یاغیرمستقیم بر هر مقصد گردشگری سلامت تأثیر […]
مارس 31, 2020

گردشگری سلامت در شیراز

توریست درمانی در شیراز گردشگری سلامت در شیراز   دراین مقاله سعی شده است به بحث توریست درمانی در شیراز پرداخته و نقاط قوت و چالش­های […]
مارس 31, 2020

توریست درمانی در مشهد

توریست درمانی در مشهد گردشگری سلامت در مشهد   توریست درمانی در مشهد و صنعت گردشگری سلامت در مشهد به یکی از منابع اقتصادی مهم در […]
آوریل 3, 2020

پتانسیل های گردشگری سلامت در ایران

پتانسیل های گردشگری سلامت در ایران پتانسیل های توریست درمانی در ایران   گردشگری سلامت یکی از شاخه های مهم گردشگری بوده و دارای مزایای اقتصادی […]
آوریل 3, 2020

گردشگری سلامت در تهران

گردشگری سلامت در تهران | توریست درمانی در تهران   توریست درمانی در تهران و صنعت گردشگری سلامت در تهران  به یکی از منابع اقتصادی مهم […]
آوریل 3, 2020

رتبه ایران در گردشگری سلامت

رتبه ایران در گردشگری سلامت   با توجه به اهمیتی که گردشگری سلامت در جهان دارد، در این مقاله گردشگری سلامت در ایران و رتبه ایران […]
آوریل 5, 2020

تاریخچه گردشگری سلامت در ایران

تاریخچه گردشگری سلامت در ایران توریست درمانی در ایران   گردشگری سلامت در جهان و ایران سابقه ای طولانی دارد، در این مقاله تاریخچه گردشگری سلامت […]
آوریل 5, 2020

وضعیت گردشگری سلامت در ایران

وضعیت گردشگری سلامت در ایران گردشگری سلامت در ایران در این مقاله با بررسی وضعیت گردشگری سلامت در ایران تلاش شده است در مورد نقاط قوت […]
Consultation