تماس با ما

با ما تماس بگیرید

دفتر شیراز

شیراز، بیمارستان کوثر، طبقه ششم، واحد پذیرش بیمار بین المللی

دفتر شیراز

شیراز: خیابان آسمان، بلوار بعثت

دفتر تهران

تهران: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیره هشتم

دفتر مشهد

مشهد: خیابان دانش، بلوار امام رضا